Workshop 1 - Resultatet av behovsinventeringen och självskattningen kring Industri 4.0 redovisas.

Vi jämför resultatet med tidigare undersökningar och drar slutsatser om utvecklingen. Efter fika diskuterar vi vilka som är de mest tryckande utmaningarna och om vi ser något sätt att samverka kring dessa.
Under hösten 2018 arrangerar ProcessIT Innovations, i samarbete med Komatsu Forest AB och Teknikföretagen, en workshopserie i fyra delar med målet att skapa utvecklingsprojekt hos och tillsammans med industriföretag i norra Sverige. Workshopserien ger företag chansen att styra vilka projekt som ska genomföras, och en möjlighet att vara del av de projekten.
Läs mer via länken nedan.