ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
JohnAceForm.jpg
John Lindström, processledare ProcessIT Innovations.

Agenda för formulerade produkter

2018-05-23  ProcessIT Innovations har bidragit till agendan AceForm4.0 SRA (Strategic Research Agenda) om formulerade produkter. Nu finns rapporten att läsa.

Formulerade produkter är en hörnsten inom industrin. Ett initiativ inom Europa, där ProcessIT Innovations varit delaktig, har utvecklat en agenda för forskning och innovation inom området. Ett resultat av detta kan bli en tydligare riktning för projekt inom EU som berör området.

AceForm4.0-initiativet är en samordningsplattform finansierad av EU-kommissionen, inrättad för att etablera och stödja samarbeten inom olika formuleringsindustrier och genom hela värdekedjan.

John Lindström, processledare för ProcessIT Innovations, är en av deltagarna i utvecklingsarbetet.

Ladda ner AceForm4.0 SRA (Strategic Research Agenda).

Ladda ner highlights ur AceForm4.0.