ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
John Lindström
John Lindström är en av författarna bakom ProcessIT.EUs roadmap.

Processit.EU publicerar roadmap

2018-05-09  ProcessIT.EU har publicerat ett utkast till en ny roadmap. I höst kommer den slutgiltiga version att finnas tillgänglig.

Den andra versionen av ProcessIT.EU roadmap har nu publicerats. Den finns att ladda ner här: European Roadmap For Industrial Process Automation.
Den slutgiltiga version publiceras i september 2018.

Både utkastet och den slutliga versionen kommer att finnas publicerat i PDF-format på ProcessIT.EUs websida.