ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
iStock-535675935IzusekMini.jpg

Ledig tjänst: Verksamhetsledare för ProcessIT Innovations

2018-02-26  Ny Verksamhetsledare söks till ProcessIT Innovations som är duktig på att skapa relationer, samarbeten och verka i dialog med övriga intressenter.

ProcessIT Innovations söker en Verksamhetsledare med uppgift att leda och utveckla ProcessIT som centrumbildning.

Något som även inkluderar att utveckla hela det regionala innovationssystem i vilket ProcessIT ingår. I verksamhetsledarens uppgift ingår att företräda ProcessIT i det nationella programmet Processindustriell IT och Automation, utveckla Europeiska samarbeten via det europeiska ”Center of innovation excellence”, ProcessIT.EU samt, där det är relevant, utveckla andra internationella samarbeten.

Centrumbildningen har en styrelse med representanter, huvudsakligen från industrin, där Landshövdingen i Västerbotten är styrelseordförande samt en ledningsgrupp.

Läs hela utlysningen.