ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
JohnAceForm.jpg
John Lindström, ProcessIT Innovations och Luleå teknsika högskola, deltar i workshopen.

Workshop för formulerade produkter

2018-01-16  Formulerade produkter är en hörnsten inom industrin. Den 15 februari kommer en workshop att genomföras med syfte att utveckla en agenda för forskning och innovation inom området. Ett resultat av detta kan bli en tydligare riktning för projekt inom EU som berör området.

Workshopen sker inom ramen för AceForm4.0-initiativet, en samordningsplattform finansierad av EU-kommissionen, inrättad för att etablera och stödja samarbeten inom olika formuleringsindustrier och genom hela värdekedjan.

John Lindström, processledare för ProcessIT Innovations, är en av deltagarna under konferensen.

Läs mer om workshopen.

Läs mer om EU Formulation Interest Group (EU-FIG)