Vinnova presenterar utlysning inom utmaningsdriven innovation

Inbjudan till VINNOVA-presentation om utmaningsdriven innovation och internationell informations- och kommunikationsteknologi samt projektidépitchning

VINNOVA med Sofia Norberg och Andreas Allström kommer till Luleå tekniska universitet den 30:e november 2017 och presenterar utlysningar inom utmaningsdriven innovation (UDI/Agenda 2030) och internationell informations- och kommunikationsteknologi (Eureka-kluster ITEA3, Celtic-Plus, SMART, Euripides2 samt Eurostars, ECSEL och Horizon 2020) för projekt inom utveckling, forskning och innovation.
Efter presentationerna om utlysningarna kommer det att ges möjlighet för företag, forskare eller publika organisationer att pitcha projektidéer och sedan mingla för att hitta projektpartners som behövs för att förverkliga en ansökan. Detta är en utmärkt möjlighet att presentera en idé som skulle kunna bli ett projekt och direkt få kontakt med projektpartners och finansiärer!
 
Datum: 30:e november 2017
Tid: 13.00 – ca 15.30
Plats: LKAB-salen (A117) på Luleå tekniska universitet
Program:
·         Introduktion - 13.00-13.10
·         VINNOVA presenterar utlysningar och program samt besvarar frågor om dessa - 13.10-15.00
·         Pitch och mingel om projektidéer mellan - 15.00-15.30
 
Pitchen görs med en presentation som får vara max 90 sekunder. Pitchen skall e-postas i form av en PDF-fil enligt nedan.
 
Anmälan: Anmälan görs via e-post till john.lindstrom@ltu.se senast 28:e november. Om ni önskar pitcha – ange detta i anmälan och skicka PDFen senast 28:e november till samma e-post adress!
 
För att hitta på Luleå tekniska universitet kan följande länk användas: https://www.ltu.se/maps/campusmap/   Sök efter LKAB.
 
Mer information från VINNOVA kan hittas på:
http://www.vinnova.se/udi
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/eureka/
https://www.vinnova.se/m/horisont-2020/
https://www.vinnova.se/m/horisont-2020/partnerskapsprogram/ecsel/
 
 
Välkomna önskar
VINNOVA och ProcessIT Innovations
  • Datum: 30 november, 13.00
  • Plats: LKAB-salen (A117) på Luleå tekniska universitet
  • Organisatör: Vinnova och ProcessIT Innovations
  • Webbadress: