Välkommen till årets andra Techtalk!

TechTalk är en serie workshops hos IT-institutionerna vid Umeå universitet, där IT-forskare tillsammans med ledande och intresserade IT-företag och andra aktörer diskuterar nya teknologier, möjliga tillämpningar av dessa teknologier och eventuella samarbetsprojekt kopplade till dessa.

Detta är den andra workshopen i serien TechTalk, fokus kommer att ligga på hur vi analyserar och lär oss från de stora mängder data IoT ger oss, men också regionens affärs- och innovationsklimat inom IT-området. Under workshopen kommer deltagare få lyssna till presentationer inom området samt pröva och undersöka prototyper och demonstratorer. Nytt för denna gång är att en expertpanel kommer att medverka och svara på deltagares frågor.

  • Datum: 29 november, 14.30 - 20.00
  • Plats: MIT-huset, Umeå universitet
  • Organisatör: TechTalk är en del av projektet SPIN vid Umeå universitet
  • Webbadress: https://techtalk2017.confetti.events/