ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

ProcressITOmslag2017Mini.jpg
SLUscope2017.jpg

SCOPE-möte i Umeå

2017-10-30  Torsdag 21 och fredag 22 november, kommer det att arrangeras ett SCOPE-möte på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Mötet ingår i samarbetet mellan ProcessIT Innovations och massa- och pappersindustrin i norra Sverige.

Under mötet deltar representanter från CETEX-projektet. CETEX står för Cost-effective tailored extraction of high-value chemicals from low-cost conifer biomaterials och är ett FORMAS-finansierat forskningsprojekt. Projektet är ett samarbete mellan SLU och University of York.

Målet är att studera och jämföra olika metoder för att erhålla värdefulla kemikalier från skogsbiomassa med lågt värde som bark, grenar och andra bitar av träd.

Förutom företrädare för CETEX-projektet kommer det att finnas representanter från Processum, Adopticum, PulpEye AB och Minetec.

Registrera dig här.