ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

ProcressITOmslag2017Mini.jpg
PITdag2017_10KristinaWiklund.jpg
Kristina Wiklund,Outotec, var en av deltagarna på ProcessIT-dagen 2017. Här i samspråk med andra deltagare.

Rekord för ProcessIT-dagen

2017-03-16  Rekord för ProcessIT-dagen som lockade över 100 deltagare till Skellefteå.

Intresset för ProcessIT Innovations årliga ProcessIT-dag var på topp när över 100 deltagare från främst norra Sverige kom till Skellefteå för att mötas kring frågor om digitalisering och processindustri. På plats fanns deltagare från processindustrier, maskinleverantörer, it-företag, universitet och myndigheter. 

Såväl de stora övergripande metatrenderna som mer vardagsnära konkreta exempel på hur digitalisering förändrar industrins produkter och tjänster fyllde dagens seminarier.
 
En kavalkad av exempel på digitala förändringar som samhället just nu står inför inledde ProcessIT-dagen. Det var Christer Berg, ordförande för Dataföreningen i Sverige, som laddade upp med exempel på allt från robotar och drönare till smarta hem och städer.

– Vi får ständigt tillgång till mer information och intelligens och vi interagerar allt djupare med detta. Infrastrukturen som stödjer det här fortsätter också att utvecklas, nu senast med Internet of Agreements, det vill säga blockkedjan, sade Christer Berg.

– Det här ger oss nya innovationer som skapar nya värden, fortsatte Christer Berg.

Bland huvudtalarna fanns även Mikael Haglund, teknisk chef på IBM, som berättade om hur IBM satsar på kognitiva system under det gemensamma begreppet Watson.

– Vi ska inte ersätta människan med teknik, men vi kan förstärka det människan gör, sade Mikael Haglund och levererade i snabb följd en mängd exempel på hur Watson som ett kognitivt system effektiviserar vården, utbildning, säkerhet, forskning, transporter, språkförståelse och industriprocesser.

På programmet stod även information om regeringens digitaliseringsstrategi samt en inblick i flera av de projekt som ProcessIT Innovations är delaktig i inom exempelvis skogsindustrin och gruvbranschen.

Presentationer från ProcessITdagen 2017:
Le mot kameran - möjligheter med digitalisering och optisk mätteknik, Adopticum
FindIT Elmesa
Kognitiv affärsverksamhet med IBM Watson
SCA Skoglig digitalisering och hur Skogsvinge förändrar skogsbruket
Kraftsamling för innovation - SICS PiiA presentation
Skogforsk 3D-data i skogen för ökad effektivitet och automation

Bilder från dagen


Anders Marklund, Datapolarna, och Marcus Lithner, Norrmejerier, hittade igen varandra.


I glatt samspråk var Thomas Holmström, Datapolarna, och Sara Lindahl, Adopticum.


En av huvudtalarna var Mikael Haglund, CTO på IBM i Sverige, som berättade om kognitiva systemet Watson.


Christer Berg, Dataföreningen, gav en bred inblick i hur digitaliseringen påverkar samhällets alla delar.


I mitten Jan Nyström, MBV Systems, som berättar om företagets produkter för Magnus Burvall, Syntesia, och Kjell-Ove Mickelsson, LKAB.


Per Gannå, ProTAK, visar ett system för rondering och operatörer. Håkan Andersson, Boliden, lyssnar.


Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet, leder det stora EU-projektet Arrowhead som avslutas i år. Projektet kommer att övergå i ett nytt stort projekt under namnet Productive 2.0.


Magnus Cederlund, SSAB, och Stefan Skarp, Skellefteå Kraft, i samtal mellan två av föreläsningarna.


Jenny Greberg, Luleå tekniska universitet, höll i en presentation om SIMS - Sustainable and Intelligent Mining Systems. På bilden tillsammans med Thomas Gustafsson, även han från Luleå tekniska universitet.


Gabriella Rymark, IUC Norrbotten, på bilden tillsammans med bland annat Robert Johansson och Robert Karlsson, SSAB.


Anders Hermanson, BnearIT, och Janne Vikberg, Evado, i engagerat samtal.