ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

ProcressITOmslag2017Mini.jpg

Vinnväxt

Vinnväxt
Vinnväxt. A programme renewing and moving Sweden ahead. Read more information about the programme.
Internet of Things
Illustration: Istockphoto/a_image

Teknik, säkerhet och stora datamängder vid Internet of Things

2016-09-30  ProcessIT Innovations har nyligen arrangerat ett Internet of Things-seminarium riktat till basindustrin.

ProcessIT Innovations arrangerade den 15 september ett IoT-seminarium i Skellefteå riktat till basindustrin. Det är många företag som brottas med likartade frågeställningar som teknik, säkerhet, protokoll och hur man kan hantera de stora datamängder IoT kommer att ge upphov till.

Vid seminariet deltog ett 25-tal personer och det hölls ett antal mycket uppskattade presentationer, se materialet nedan:
• LoRaWAN, Johannes Karlsson och Peter Björk, Umeå Universitet
• LTE och IoT-NB, Peter De Bruin, Ericsson
• Cyber Security for Wireless Industrial Use Cases, Joni Jämsä, Centria
• Extramaterial: IoT Checklista avseende säkerhet vid införande av IoT, John Lindström, Luleå Tekniska Universitet