ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

ProcressITOmslag2017Mini.jpg
Vinnväxt karta
Karta över Vinnväxt-initiativ ur broschyren Vinnväxt, A programme renewing and moving Sweden ahead.

Vinnväxt-programmen ger Sverige nystart

2016-09-26  ProcessIT Innovations är ett Vinnväxt-initiativ, finansierat genom Vinnova. Nu finns ny broschyr att läsa om Vinnväxt-programmet.

Nu finns ny broschyr att läsa om Vinnväxt-programmen: Vinnväxt, A programme renewing and moving Sweden ahead.

VINNVÄXT-programmet har under tio år arbetat för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i regioner. Det har sedan starten genererat en mängd goda resultat och fungerat som en motor för innovation samtidigt som det har engagerat och skapat förtroendefulla nätverk och relationer med en bredd av aktörer.

Med många värdefulla lärdomar tas nu ytterligare steg framåt genom att vidareutveckla VINNVÄXT. Under de kommande åren ska VINNVÄXT-miljöerna, varav ProcessIT Innovations är ett, växa på kartan och bidra till regioners attraktivitet samtidigt som de är med och bygger Sverige som en attraktiv plats i världen för förnyelse och innovationsbaserat företagande.