ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
ProcessIT verksamhetsberättelse 2015

ProcessIT verksamhetsberättelse 2015

2016-03-11  ProcessIT Innovations verksamhetsberättelse för 2015 finns nu att ladda ner. Det har varit ett år med starkt regionalt arbete, men också med flera viktiga satsningar på det nationella planet och det internationella.

När ProcessIT Innovations styrelse sammanfattar 2015 skriver man:
” … samhällets intresse för den digitalisering och reindustrialisering som ProcessIT Innovations verkar för har tydligt accentuerats av bland annat Sveriges regering.”

Viktiga resultat

Några resultat från året som gått är:
Nya produkter: 15 (10)
Nya tjänster: 1 (2)
Nya processer/processförändringar: 7 (2)
Nya prototyper: 32 (20)
Nya företag: 0 (0)
(inom parentes siffrorna för 2014)

Styrelsen kommenterar: ”Det är överlag en förbättring jämfört med 2014, och speciellt glädjande är att se att många prototyper tagits fram. Förhoppningsvis kommer flera av dessa prototyper att vidareutvecklas, förädlas och kommersialiseras som produkter, tjänster eller andra mer avancerade kunderbjudanden.”

Ladda ner ProcessIT Innovations årsberättelse 2015.