ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
pit2016ny.jpg

Välkommen till ProcessIT-dagen 2016!

2016-02-02  Dags igen för årets ProcessIT-dag, 16 mars 2016. Dagen då vi samlar industrier, leverantörer och forskare för att diskutera intressanta satsningar och initiativ inom IT-, automations- och processindustri.

Fokus för dagen är den viktiga digitala transformation som industrin idag står inför.

Gå till anmälan.

Se program för dagen. (notera att det även är middag den 15 mars för de som kan)

Ur programmet:

Strategiska Innovationsområdet Internet of Things. På förmiddagen möter vi Torbjörn Fängström, programchef för det strategiska innovations-området sakernas internet, som berättar om hur Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja fördelarna med IoT.

PiiA och Lighthouse-projekten PIMM (5G) och IoTSP. PiiAs programchef Anders OE Johansson berättar om Dagsläget inom Processindustriell IT och Automation (PiiA). Därefter presenterar John Sandberg, Ericsson, pilotprojektet Industrial Mobile communication in Mines (PIMM) och Krister Landernäs, ABB, det strategiska projektet Internet of Things, service and people. Ett projekt som ska lägga grund för nästa generations industriella intelligenta produkter, system och tjänster baserade på sakernas internet, moln och 5G teknik.

800xA-simulator. Lars Ledung från ABB kommer tillsammans med representanter för Valmet ge ett praktiskt exempel på hur simulering kan användas för att korta uppstartstiden i stora projekt.

På eftermiddagen delar vi upp oss i tre block, Design och Konstruktion, Produktion samt Underhåll med en paus för kaffe och mingel kl 14:30. Inom varje spår presenteras ett antal aktiviteter som ska bidra till den digitala transformationen. Under varje spår finns utrymme att diskutera vilka fler aktiviteter som bör startas.