Styrelse och ledning

ProcessITInnovations består av ledningsrepresentanter från regionens process- och verkstadsindustrier, internationella leverantör till industrin, IT-industrin, universitet och samhälle.

Styrelsen består av:
Magdalena Andersson, ordförande, landshövding, Västerbottens län
Lars Atterhem, vice ordförande, vd, Biosteam
Jerker Delsing, professor, Luleå tekniska universitet
Gregory Neely, professor, Umeå universitet
Anders Kyösti, teknisk chef, SCA Packaging Munksund
Robert Mäkelä, Manager Automation, ABB Corporate Research Sverige
Seved Lycksell, affärsområdeschef, Skellefteå Kraft
Staffan Sandström, teknikchef, Boliden Mineral
Kent Tano, chef, forskningskoordinator, LKAB
Martin Ärlestig, Executive VP/fabrikschef, Komatsu Forest

Verkställande ledning består av:
John Lindström, CEO, ProcessIT, Luleå tekniska universitet
Per Levén, CSO, ProcessIT, Umeå universitet
Thomas Gustafsson, professor, Luleå tekniska universitet
Katrin Jonsson, lektor, Umeå universitet