Vision

ProcessIT Innovations skall vara ett respekterat innovations- och samverkanscentrum där industrins behov av innovativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster, baserad på tillämpad forskning i den yttersta framkanten, tillgodoses och vars verksamhet skapar reella värden för alla inblandade.

Vårt första mål är uppfyllt. Verksamheten skulle under 2008 ha ett antal lyckade utvecklingsprojekt bakom sig och ännu fler lovande produktembryon på gång. Verksamheten är nu välkänd för såväl media, näringsliv som de olika universiteten.

ProcessIT Innovations är en viktig tillväxtmotor i regionen som drar till sig ännu fler företag och institutioner som vill medverka för att få uppleva goda synergier i praktiken.