ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.

Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018

Nyhetsarkiv

2018-03-15 Läs ProcessIT Innovations årsberättelse
Nu finns ProcessIT Innovations årsberättelse att läsa med stor redovisning av resultat, projekt och samarbeten.
2018-03-06 Säkerhetspresentation och demonstration av FRA
FRA presenterar sin verksamhet inom signalunderrättelser och informationssäkerhet.
2018-02-26 Ledig tjänst: Verksamhetsledare för ProcessIT Innovations
Ny Verksamhetsledare söks till ProcessIT Innovations som är duktig på att skapa relationer, samarbeten och verka i dialog med övriga intressenter.
2018-02-22 Seminarium: Cybersäkerhet – hur klarar Sverige det pågående kriget?
Digitaliseringen av samhället innebär stora möjligheter för företag, myndigheter och organisationer, men också nya hot och risker. Cyberattacker runt om i världen är redan en realitet.
2018-02-15 Fjärrstyrning i gruvor vinner telekompris
PIMM, ett stort teknikprojekt kring fjärrstyrning i svensk gruvindustri, vinner Årets digitaliseringsprojekt under Telekomgalan 2018.
2018-02-03 Välkommen till ProcessIT-dagen 2018
ProcessIT Innovations årliga ProcessIT-dag äger i år rum den 14 mars på Piteå Havsbad.
2018-01-16 Workshop för formulerade produkter
Formulerade produkter är en hörnsten inom industrin. Den 15 februari kommer en workshop att genomföras med syfte att utveckla en agenda för forskning och innovation inom området. Ett resultat av detta kan bli en tydligare riktning för projekt inom EU som berör området.
2017-11-30 Möte med fokus på massa- och pappersindustrin
SCOPE-möte hölls i Umeå på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Mötet, som var uppdelat på två dagar där ProcessIT Innovations stod som värd under dag ett och SLU under dag två, ingår i samarbetet mellan ProcessIT Innovations och massa- och pappersindustrin i norra Sverige.
2017-11-29 Innovativ bergbult väcker intresse internationellt
Den smarta bergbulten ThingWave, utvecklad av forskarna Jens Eliasson och Pablo Punal Pereira vid Luleå tekniska universitet, väntas fullt utvecklad bidra till en kraftig ökning av säkerheten i gruvor. Gruvföretag runt om i världen visar nu stort intresse för produkten.
2017-11-21 Vill öka medvetenheten om datorsäkerhet
John Lindström, verksamhetsledare för ProcessIT Innovations, har tillsammans med forskaren Christer Åhlund föreläst om hoten mot våra digitala system.
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
ProcessIT nyhetsbrev


Läs mer om SCOPE (pdf)

SCOPE