ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.

Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018

Nyhetsarkiv

2014-12-19 FältCom på världslista över Internet of Things-företag
Tidningen CIO Review har listat Fält Communications som ett av de 50 mest lovande företagen i världen inom området Internet of Things. Ett stort antal teknikföretag lyfts fram däribland FältCom, som det enda bolaget från Sverige.
2014-12-17 Projekt får finansiering från strategiska innovationsprogram
Ett flertal projekt inom ProcessIT Innovations har fått anslag från höstens anslagsomgång från strategiska innovationsprogram. Sammanlagt är det sju projekt som redovisas här nedan.
2014-11-19 Rapport från SCOPE-möte 12 november i Luleå
ProcessITs branschprogram för massa- och papper SCOPE genomför årligen två möten där resultaten från gemensamma projekt redovisas, branschfrågor diskuteras och möjligheterna till att ytterligare utveckla samarbetet ständigt finns på dagordningen.
2014-10-23 ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering
ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering av VINNOVA med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.
2014-10-13 Nytt projekt om Cyber Physical Systems
Ett konsortium mellan Frankrike, Österrike, Ungern, Sverige, Storbritannien, Spanien, Italien och Tyskland kommer att delta i Horisont 2020-projekt EuroCPS. Målet är att skapa synergier mellan nya och etablerade organisationer som är verksamma inom Cyber Physical System.
2014-10-03 Aeroworks tar fram luftfarkoster för inspektion
Projektet AEROWORKS har beviljats 5,6 miljoner euro inom området IT och robotik inom EU: s ramprogram Horizon 2020. Syftet är ta fram flygfarkoster för inspektion och underhåll.
2014-09-11 Lean inom processindustrin
ProcessIT innovations bjuder in till två dagars seminarium med Peter L King, expert på lean inom processindustrier.
2014-08-29 DISIRE-projekt får sex miljoner euro för att följa råvarumaterialflöden
Det europeiska DISIRE-projektet för att följa flöden av råvarumaterial har fått sex miljoner euro i anslag. Projektet leds av Luleå tekniska universitet med deltagare från Sverige, Tyskland, Polen, Italien, Spanien och Israel.
2014-08-29 Utlysning för visionära förstudier
Ny utlysning öppnar för visionära förstudieprojekt inom processindustriell it och automation för framtida större projekt och andra strategiska aktiviteter.
2014-08-28 Fjärrstyrda lastfordon kan ge effektivare gruvbrytning
Med fjärrstyrning av tunga lastfordon kan brytning av malm i gruvor bli säkrare och mer effektiv. Forskare vid Luleå tekniska universitet får tillsammans med Boliden, Volvo CE, ABB, Oryx och SICS fem miljoner från Vinnova för att utveckla tekniken.
 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
ProcessIT nyhetsbrev


Läs mer om SCOPE (pdf)

SCOPE