ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.

Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018

Nyhetsarkiv

2019-09-16 Unikt koncept för att möta studenter
Torsdagen den 19 september anordnas höstens årliga karriärdag vid Umeå universitet för studenter intresserade av IT-branschen.
2019-08-16 Framgångsrik medverkan i Horisont 2020-projekt
Projektet CompInnova är ett av många Horisont 2020-projekt som Luleå tekniska universitet och ProcessIT Innovations deltagit i de senaste åren. Inom ramen för projektet har forskarna i robotik utvecklat en robot som kan inspektera flygplanskroppar.
2019-06-05 Ny verksamhetsledare i Luleå för Process IT Innovations
Efter några år på annan ort är Pär-Erik Martinsson tillbaka inom Process IT Innovations. Nu som ny verksamhetsledare stationerad vid Luleå universitet.
2019-05-15 Historiskt avtal mellan LTU och LKAB
Luleå tekniska universitet och LKAB stärker samarbetet genom ett strategiskt samverkansavtal inom utbildning, forskning och innovation. Syftet är att öka kvaliteten inom kompetensutveckling och livslångt lärande, forskning och innovation.
2019-04-24 Ett nytt digitalt hjälpmedel utvecklas för personer med autism
Ett stort sektoröverskridande projekt mellan privat och offentlig sektor i Umeå samt Umeå universitet får stöd från Vinnova för att utveckla ett innovativt digitalt hjälpmedel för personer inom autismspektrumet.
2019-04-17 Miljardprojekt för digitalisering av europeisk industri
Luleå tekniska universitet ska koordinera Europas största projekt för lösningar inom automation och digitalisering för industrin. Arrowhead Tools har en budget på nära 950 miljoner kronor och 81 medverkande parter, från lärosäten till några av Europas största företag som Volvo, Bosch och Philips.
2019-04-17 Robustare produktion utan fel i processen
ProcessIT Innovations har tillsammans med BnearIT, Ductus Consulting, Gestamp Hardtech och Luleå tekniska universitet vunnit och nu startat upp ett projekt ”Intelligenta och hållbara produktionssystem med Zero-Defect Manufacturing (IZeM)” inom Vinnovas Utmaningsdriven innovation – steg-1.
2019-04-15 Nästa generations skogsmaskiner
Nu är det helt klart att skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest i Umeå genomför en av de största satsningarna i industrisverige just nu. Det blir en framtidssäkrad fabrik i stort format, med fokus på hållbar produktion.
2019-03-25 Stort intresse för Process IT-dagen
Ett 100-tal representanter från IT-företag, universitetet, processindustrier, maskinleverantörer och myndigheter samlades 13 mars för att ta del av det fullmatade program som erbjöds under Process IT-dagen 2019.
2019-03-24 Experter på additiv tillverkning samlades i Umeå
Ett TechTalk inom området additiv tillverkning hölls 14 mars i Umeå. Tre experter inom området besökte Umeå universitet för att föreläsa om 3D-utskrift och hur det kan användas till så mycket mer än bara prototyptillverkning.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
ProcessIT nyhetsbrev


Läs mer om SCOPE (pdf)

SCOPE