ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.

Tillsammans ger bättre resultat

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process-och verkstadsindustrierna, universiteten samt IT-företagen inom framför allt Norrbotten och Västerbotten.

Samverkan inom ProcessIT InnovationsProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Initiativet till ProcessIT Innovations kom från näringslivet i regionen. I och med att Vinnova utsåg ProcessIT Innovations till Vinnväxt-vinnare fick verksamheten en kraftfull start.  Idag är process- och verkstadsindustrierna, IT-företagen samt universiteten i Umeå och Luleå engagerade. Dessutom finns fyra kustkommuner och länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten med. Ett allt starkare samarbete finns även med företag och organisatione ri norra Finland och Norge.

Styrkan i ProcessIT Innovations strategiska idé ligger i det engagemang och den kraft som finns hos dessa aktörer i innovationssystemet.

Centrat arbetar utifrån regelbundet uppdaterade behovsanalyser med att identifiera nya lovande tekniska lösningar med stor potential för medverkande parter, inklusive den marknadsmässiga. På så sätt uppnår deltagarna bättre resultat snabbare än om de företar motsvarande utvecklingsprojekt på egen hand.

Välkommen med i arbetet!

 

Ladda ner ProcessIT Innovations årsberättelser

Omslag 2018 

 

Verksamhetsberättelse 2018 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2018 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2017 (svensk) 
Verksamhetsberättelse 2017 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2016 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2016 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2015 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2015 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2014 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2014 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2013 (svensk) 
Verksamhetsberättelse 2013 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2012 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2012 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2011 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2011 (engelsk) 

Verksamhetsberättelse 2010 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2010 (engelsk) 

Verksamhetsberättelse 2009 (svensk)
Verksamhetsberättelse 2009 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2008 (svensk)  
Verksamhetsberättelse 2008 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2007 (svensk)  
Verksamhetsberättelse 2007 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2006 (svensk)  
Verksamhetsberättelse 2006 (engelsk)

Verksamhetsberättelse 2005 (svensk)